Velkommen - Legens Dag 2015

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Bliv medlem

Anbefalinger

Legens Dag handler om Leg, men det handler også om agitation og om at skabe synlighed omkring FDF og vores værdier. Derfor har vi lavet nogle anbefalinger, der kan hjælpe med til, at jeres Legens Dag-arrangement viser FDF frem når det er bedst og byder nye FDFere velkommen i kredsen. 

 

Før Legens Dag kan det være en god ide at:

 

• Kaste et blik på synlighedsguiden som I finder under fanen inspiration. Her kan I finde gode råd til hvordan I skaber synlighed omkring jeres arrangement, baseret på erfaringerne fra Legens Dag tidligere år.

 

• Tjekke åbningstider m.m. sådan at I er på gaden når der er allerflest mennesker. Dette er specielt vigtigt, hvis I afholder arrangementet et centralt sted i byen.

 

• Tage en snak i lederflokken om, hvad I gerne vil med jeres børn i FDF. Det kan gøre det lettere at formidle hvad det er I laver til FDF i jeres kreds:


  1. Hvad får børnene ud af at være FDFere hos jer?
  2. Hvordan er I som ledere sammen med børnene i kredsen?
  3. Hvad gør FDF møderne i jeres kreds til en unik fritidsaktivitet?

• Planlægge Legens Dag-arrangementet med en klar rollefordeling mellem lederne, så alle ved, hvad de skal. Det er en god ide, at et par ledere får til opgave at tage imod og snakke med nye børn og forældre, så der ikke er nogen, der føler sig oversete.

• Sætte et konkret mål for dagen. Hvornår er dagen en succes, og hvad skal der til for at opnå dette? 

• Lave et program for hele efterårssæsonen som I kan tage med til Legens Dag. Det er vigtigt, at børnene kan se, at der er spændende aktiviteter på programmet langt frem i tiden, og at forældrene får et indblik i, hvad man laver til FDF. Pas på med at gøre sproget i programmet for internt, så nye ikke kan gennemskue, hvad indholdet er. Tænk gerne en form for overnatning ind i programmet, så nye og gamle kan blive rystet godt sammen og få gode fælles oplevelser.

• At supplere eller tilpasse PR-pakken så den indeholder oplysninger om: 

 1. Tid og sted for de ugentlige FDF-møder.
 2. Kredsens hjemmesideadresse.
 3. Information om hvordan man melder sig ind og prisen for medlemskab – herunder muligheden for at købe en velkomstspakke på FDF.dk

• Hvis I vælger at afholde Legens Dag sammen med kredsene i jeres netværk, kan det være en god ide at gå sammen om at lave informationsmateriale, så I ikke skal stå med ti forskellige sedler. Laver I fælles materiale, er det selvfølgelig vigtigt, at alle kredsenes kontaktoplysninger fremgår, så det er nemt for forældrene bagefter at finde ud af, hvor de skal henvende sig.

 

 

Arbejdsopgaver

Legens Dag kan afholdes på mange forskellige måder, i forskellige størrelser og med forskelligt indhold. Det arbejde der er med at arrangere og afholde arrangementet afhænger selvfølgelig af, hvilken version I vælger.

  

 

Velkomstpakke

Vi anbefaler kredsen at tilbyde et særligt startbeløb for en "Velkomstpakke". Ved andre fritidsaktiviteter er forældrene bekendt med at skulle købe fodboldstøvler, svømmetøj e.l. ved indmeldelse. På samme måde styrker det barnets tilknytning at have FDF-skjorte og March og Lejr fra start. Vi ved også, at der er større chance for at holde på de nye medlemmer, hvis kredsen hurtigt får dem med på en weekendtur, hvor man kan skabe fælles oplevelser.

 

Derfor anbefaler vi kredsen at tilbyde en "Velkomstpakke", hvor forældrene ved indmeldelse køber FDF-skjorte, March og Lejr, barnets første weekendtur og kontingent. Men det er op til kredsen at afgøre hvad indholdet skal være. Tænk dog over, at det skal være let at forstå for forældrene, og skjorte og sangbog er noget synligt de får for pengene.

 

Kredsen kan vælge at sætte prisen for denne velkomstpakke til kredsens faktiske omkostninger. Men kredsen kan også vælge at have en nedsat pris for at gøre det attraktivt at melde børnene ind. Det er kredsens eget valg.

 

Kredsens udgifter til den anbefalede velkomstpakke:

 • Kontingent for det første halve år (315 kr. til landsforbundet)
 • March og Lejr (39 kr.)
 • Forbundsskjorte (320 kr.)
 • Førstkommende weekendlejr (300 kr.)

 

Den samlede værdi for velkomstpakken er altså 974 kr, men vi foreslår, at I tilbyder en introduktionspris på kr. 699. Det kræver selvfølgelig, at kredsen har råd til at have de nye medlemmer gratis med på den første weekendtur, men det gør det også overskueligt for forældre til nye FDFere at melde sig ind.