Velkommen - Legens Dag 2015

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Bliv medlem

KAN DU LI’ AT LEGE?

SÅ KOM OG VÆR MED PÅ LEGENS DAG

Leg er en af FDFs kerneværdier, og den meste naturlige måde for at os møde børn og unge lige dér hvor de er. Legens Dag, afholdes landet rundt, og er den dag i FDF hvor netop denne kerneværdi, den frie leg, og det sociale samvær kommer i fokus. 


Igen i år afholder FDF Legens Dag i hele landet for at vise, hvem vi er, hvad vi kan, og hvad vi synes er vigtigt. På Legens Dag skal vi vise FDF frem, når det er bedst, og vi skal sørge for, at så mange ikke-FDFere som muligt får mulighed for at deltage. Det skal vi gøre ved at møde folk der, hvor de alligevel befinder sig, lave spændende aktiviteter og frem for alt være synlige og engagerede. 

 

4 versioner af Legens Dag 2017:

På Legens Dag skal vi ved hjælp af mange lokale arrangementer sætte nationalt fokus på Leg og FDF. Ligesom sidste år er det selvfølgelig op til jer, hvordan I vil afholde Legens Dag, og hvor stort I vil gøre det. Her er fire forslag til, hvordan kredsen i år kan afholde Legens Dag. I kan afholde Legens Dag præcis, som I gerne vil have det, I bestemmer selv datoen og anledningen.

Du kan finde en guide til afholdelse af hver af de fire varianter af Legens Dag i folderen der kan downloades her.


I Kredsen:

 

1.   Legens Dag classic den første lørdag i september 

Legens Dag afholdes som et eksternt rettet arrangement, hvor hele lokalområdet kan opleve FDFs aktiviteter og formål. Legens Dag Classic kan afoldes som et halv- eller heldagsarrangement ved fx kredshuset, hvor forbipasserende kan være med.Dette arrangement indbyder til, at familier kan involveres både i leg og opsætning. Dette arrangement lægger op til, at I selv designer jeres Legens Dag. 

 

Til kredsen, der ønsker synlighed i lokalsamfundet generelt, har lyst til at lege med nye børn og deres forældre, og som kan sætte en hel da af til et arrangement.

 

2.    Legens dag: Tag-en-ven-med mødet

Legens dag behøver ikke være kæmpe stort. Lad blot legen være i fokus til et almindelige ugemøde. 

Lad kredsens børn og ledere invitere en ven eller to til at komme og lege med, så legene kan blive endnu sjovere og andre kan lære FDF at kende. En ven kan i denne sammenhæng både være børnenes klassekammerater, men også forældre, borgmesteren og potentielle nye ledere.

Til kredsen, der ikke kan finde tid eller ressourcer til at afholde et eksternt arrangement, men alligevel har lyst til at sætte legen i fokus og synliggøre FDF over for nye børn og deres forældre. 

 

I Byen:

 

3.   Legens Dag: Der hvor det sner

Er der byfest, loppemarked eller foreningsdag i jeres by? Det er alletiders chance for at skabe opmærksomhed gennem leg. Ved at være til stede ved en af byens store begivenheder med lege og andre aktiviteter, kan I støtte op om begivenheden, samt møde børn, når de har god tid til at hygge sig og lege. Fordelene er her især, at I ikke skal bruge ligeså mange ressourcer på reklame, men fokusere fuldt ud på selve arrangementet.

Til kredsen, der øjner en oplagt begivenhed i byen, og som har lyst til at møde børn, forældre og resten af byen. Til jer, der vil afholde et sjovt arrangement uden at skulle bruge kræfter på at få folk til at møde op.  

 

4.    Legens Dag: Tilbud til skoler

Med skolereformen og ”den åbne” skole er der mange steder åbnet op for, at I sammen med skolen, kan gøre skoledagen sjovere og blive synlige for mange børn gennem leg. I kan invitere lokale skoler på besøg til en legedag i kredsen, eller I kan tilbyde at komme hen på skolen og lave arrangementet. Dette koncept kræver den gode sælger og et godt samarbejde med skolen. Orienter jer omkring skolens muligheder og mød selv op og kom i dialog

 

Til kredsen, der har mulighed for at afholde arrangementet i skoletiden og er interesseret i at få etableret et samarbejde med skoler i lokalområdet. 

 

Årets leg 

Der kommer igen i år en ny leg til Legens Dag, som I opfordres til at prøve, uanset hvilket Legens Dag arrangement I vælger. Årets leg er en del af et vintage tema, med en vild papirflyvningskonkurrence, og i kan læse meget mere om den her.